De Sales Standards Foundation (SSF) heeft vier herkenbare niveaus ontwikkeld voor persoonscertificering. Zij erkent daarnaast relevante persoonscertificeringen uit alle landen.

In de praktijk blijkt dat er een grote varieteit in functiebenaming bij bedrijven aanwezig is. Oorzaken hiervan zijn dat de bedrijven in grootte verschillen en dat er geen wereldstandaard is.

Met de ontwikkelde vier niveaus kunnen de meeste functiebenamingen worden 'afgedekt' (zie onderstaand schema). Dit door uit te gaan van de taken en werkzaamheden per niveau.

Deze zijn in de profielen voor persoonscertificering per niveau weergegeven. Ga naar profielen.

sales levels persoonscertificering

In de bovenstaande figuur staan in de 1e kolom de vier certificeringsniveaus aangegeven. Tevens zijn zowel indicatieve functiebenamingen voor account- en sales management opgenomen. Het EQF niveau is het niveau van de standaard binnen het European Qualifications Framework.