Het Sales Competentie Framework (SCF) is de kern van de verkoop standaarden. Het raamwerk bestaat uit 14 herkenbare commercieel relevante thema's of focusgebieden. Deze thema's komen terug en zijn rode draad in alle functies en niveaus. Op een aantal gedefinieerde niveaus is aangegeven waartoe een persoon in staat moet zijn voor dat niveau of profiel. Ook is de vereiste kennis gedefinieerd, gerangschikt in activiteiten of processen en modellen of methodes. Per thema is een doorgroei traject mogelijk.(zie persoonscertificering)

Het doel van de beschrijving is om meer transparantie te krijgen en ontwikkeling van professionaliteit in de markt te ondersteunen (sales personen, business, trainers, verenigingen, coaches, organisaties, opleidingen, etc.)