Business modelOnderzoek & AnalyseCommercieel planOrganisatiePersoonlijke effectiviteitMeten & EvaluatieOplossing


Prijs - financiële impactMerkbelofte

Strategie & Planning

Effectiviteit

Waardepropositie

Business model | Strategie & Planning - Definiëren van commerciële programma's (Richten) Het "Businessmodel" is de manier hoe we als bedrijf geld maken in de omgeving waar we in opereren.
De relatie tussen voor wie we het doen en met wie we in business zijn, wat is de waardepropositie waar we mee werken, hoe wordt deze gerealiseerd en hoe aan de klant verkocht en afgeleverd. Vanzelfsprekend horen hier kosten en opbrengsten bij: het verdienmodel.
Een businessmodel geeft dus de belangrijkste onderdelen en hun onderlinge samenhang voor het genereren en leveren van de business, inclusief de bijbehorende opbrengsten en kostenstructuur weer.
Deze onderdelen zijn voor de 'opbrengstkant':
1) de klant-segmenten (customer segments): voor welke klant(segment)en doen we het
2) klant relaties (customer relations): welke communicatie kanalen gebruiken we om een klantrelatie te bouwen en hoe onderhouden we deze
3) lever kanalen (delivery channels): hoe leveren we ons product/dienst af bij de klant en
4) de waarde propositie (value proposition) die geboden wordt, welke oplossing leveren we voor de klant. Deze vormen in samenhang de ‘opbrengstenkant’ van het businessmodel en geven input voor de ‘revenu streams’. Vanzelfsprekend is er ook een 'kostenkant' van het businessmodel. (link)
Typische processen en activiteiten zijn hier portfolio management en het scenario denken.KanaalVertrouwenLeiderschapTeamsEthiek & Regels

Klant Relatie

Managen van Mensen

Cultuur & Wetten