MijnSkillPaspoort geeft je het overzicht van de actuele stand van de ontwikkeling van jouw skills. Het geeft je inzicht in wat je al kan en doet. Ook kun je je vergelijken met anderen (bijvoorbeeld je peers) en andere (commerciele) profielen.Als je je wilt ontwikkelen kan je specifiek op jouw 'witte vlekken' een geschikt trainingsaanbod vinden.

zelf succevoller worden en onbegrensd ontwikkelen

Jij kunt nog veel succesvoller zijn, met in principe onbegrensde mogelijkheden om gericht door te groeien!

Wij geven je een helder beeld hoe goed je bent, helpen je kiezen wat specifiek je leerdoelen zijn waar je op kunt ontwikkelen en hoe je vervolgens deze concreet kunt ontwikkelen:

meten - vergelijken - onwikkelen

Jij bent als enige verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling! Niet je baas, niet de afdeling hrm, niet je partner. Jijzelf.

Natuurlijk kan je bedrijf mogelijk wel meefinancieren, het blijft jouw eigen verantwoordelijkheid. Of je er nu iets mee doet of niet.

Maar hoe goed ben je eigenlijk?

succesvoller met je teams

Gericht je teamleden helpen bij hun ontwikkeling en als team samen succesvoller worden.

Wij geven je een helder beeld hoe goed je team is. geven een helder beeld van ieders kunnen en waar voor het team de ontwikkelpunten liggen.

We helpen jou en je teamleden kiezen wat specifiek de leerdoelen zijn waar je op kunt ontwikkelen en hoe je vervolgens deze concreet kunt ontwikkelen:

Steeds meer 'management drives' in organisaties richten zich op verdere professionalisering van de managers en teamleden. Is daarbij de focus alleen op beinvloeden van de mindset of moeten de specifieke vaardigheden ook daadwerkelijk verder worden ontwikkeld?

ontwikkelen op niveau

Training: op niveau van deelnemer gemotiveerd om verder te komen.

Ontwikkelen van je mindset en skillset in de context

De effectivitiet van je gedrag en dus ook je ontwikkeling wordt bepaald door drie samenhangende gebieden:

  1. je mindset: hoe sta ik er mentaal in, hoe is mijn motovatie, wat zijn mijn overtuigingen, hoe bewust ben ik van mijn eigen handelen in het moment.
  2. je skillset: hoe goed kan ik het, hoe vaardig ben ik, wat is mijn ervaring
  3. en tenslotte de context waarin je je bevindt. De context of omgeving waarin je jezelf bevind heeft haast vanzelfsprekend sterke invloed op in hoeverre je gedrag het gewenste effect heeft.

Op de interactie tussen mindset en context geven we betekenis aan gebeurtenissen die in onze omgeving plaatsvinden en zijn er diverse events of triggers uit onze omgeving die impact hebben op ons gedrag. Hoe bewust maak ik mijn keuzes als reactie op gebeuretenissen in mijn omgeving? Hoe goed ben ik gefocussed op wat er allemaal om mij heen gebeurt?
Hier gaan we bewust of onbewust mee om, de meeste van onze gedragingen en reacties zijn onbewust. Bijvoorbeeld de cultuur van de afdeling of organisatie waar we werken of een wekelijkse (nutteloze?) vergadering waar je verwacht wordt te zijn.

Op de interactie tussen mindset en skillset zit ons bewustzijn op ons eigen handelen, de mogelijkheid tot reflectie op onze eigen acties en eigen gevoelens en spannningen. Hiermee sturen we ons eigen gedrag.

Op de interactie tussen skillset en context zit de mate van geschiktheid van onze vaardigheden voor de context, hoe goed zijn wij in staat om goed of excellent te handelen in de omgeving of uitdaging waar we ons in begeven. Willen we het wel, maar hebben we nog te weining ervaring om het ook onder druk goed te doen?

Effectief leren

Bij effectief leren staat jouw leerproces centraal. Om je effectief te helpen ontwikkelen moeten elke keer weer de volgende 6 stappen worden doorlopen:

  1. keuze opdracht op juiste niveau, niet te makkelijk, niet te moeilijk, binnen de zone van naaste ontwikkeling. Dit geldt zowel voor nieuwe kennis als complexere vaardigheden
  2. aanbieden opdracht en leermateriaal gebaseerd op jouw leervoorkeur. dus niet alleen hoe het standaard in het curriculum wordt aangeboden, maar aansluitend op de wijze waarop jij makkelijk leert.
  3. uitvoeren van de opdracht; kan alleen of samen, het liefst in de praktijk van alledag. Natuurlijk wordt tijdens een training de eerste oefening hiermee gadaan, maar het werkelijk inslijpen van de vaardigheid gebeurt pas in de praktijk van alledag.(70:20:10)
  4. directe feedback van omgeving op de uitvoering van de opdracht en jouw eigen reflectie op concrete gebeurtenissen; zowel op het resultaat als op het proces hoe je de opdracht hebt uitgevoerd
  5. jouw vorderingen: hoe ontwikkel jij jezelf en hoe vorder je ten opzichte van een (objectief) referentie model
  6. challenge voor volgende opdracht; om je betrokken te houden bij je eigen ontwikkeling is elke keer weer een nieuwe uitdaging nodig om de volgende opdracht aan te gaan.

De cyclus begint nu weer van voren af aan: de keuze van een opdracht op het juiste niveau waar je op dat moment staat in jouw ontwikkeling, het aanbieden van de juiste opdracht etc. etc.

Wanneer alle stappen van deze leercyclus goed worden doorlopen, is het leren effectief en het leerrendement hoog. Bij het ontbreken van een of meer stappen, daalt het leerrendement sterk.

Wil je mee- investeren?

investeren in jezelf

Investeren in jezelf, meebouwen aan je eigen succes. Wie wil dat niet.
MijnSkillPaspoort geeft je deze mogelijkheden. En ja dit bedoelen we inderdaad tweeledig. Enerzijds bouwen aan je eigen vaardigheden. Hoe 'goed' je bent bepaalt voor een belangrijk deel je resultaten. Je vaardigheden dus. Gedetailleerd zicht op wat je kan, waarop je gericht kunt ontwikkelen en dit vervolgens ook doen. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling

Anderzijds kan jij als persoon mee investeren in het product zelf. Meewerken aan vorm en inhoud van MijnSkillPaspoort. Deelnemen in de community van mensen die zichzelf en hun ontwikkeling serieus nemen.

investeren als bedrijf

investeren in de Training Guide